ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಅವಯವಗಳ ಹೆಸರುಗಳು…!

ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಅವಯವಗಳ ಹೆಸರುಗಳು…!

ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಹಿತ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆಯುರ್ವೇದ.
✍️: ಇಂದಿನ ವಿಷಯ:
ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಅವಯವಗಳ ಹೆಸರುಗಳು

ದಿನೇ ದಿನೇ ಆಸಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ, ಸಂಶಯಗಳೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಓದುವಾಗ ಸಂಶಯ ಬಾರದಿರಲೆಂದು ಈ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನ.

✨ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಅವಯವಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ / ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?
ಕುತೂಹಲವೇ?

ಮುಂದೆ ನೋಡಿ-
(ಇದೊಂದು ಸಂಗ್ರಹ ಯೋಗ್ಯ ಸಂಚಿಕೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ 🙏🙏🙏)

▪️ ಕೋಷ್ಟ =ಬಾಯಿ-ಗುದದವರೆಗಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನ್ನನಾಳ.

▪️ಜಿಹ್ವಾ = ನಾಲಿಗೆ

▪️ದಂತ = ಹಲ್ಲು

▪️ಓಷ್ಠ = ತುಟಿ

▪️ದಂತಮೂಲ= ವಸಡು

▪️ಗಂಟಿಕಾ=ಕಿರುನಾಲಿಗೆ

▪️ತಾಲು= ಅಂಗಳು

▪️ಕಂಠ= ಕಂಠ

▪️ಕ್ಲೋಮ=ಅನ್ನನಾಳ/ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್

▪️ಉದರ=ಉದರ

▪️ಗ್ರಹಣಿ=ಡಿಯೋಡಿನಂ ಕರುಳಿನ ಆರಂಭದ ಭಾಗ

▪️ಪಚ್ಯಮಾನಾಶಯ= ಸಣ್ಣ ಕರುಳು

▪️ಪಕ್ವಾಶಯ=ದೊಡ್ಡ ಕರುಳು

▪️ಉಂಡುಕ=ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕರುಳು ಸೇರುವ ಭಾಗ cecum

▪️ಗುದ=ಗುದ

▪️ಮಸ್ತಿಷ್ಕ=ಮೆದುಳು

▪️ಸುಷುಮ್ನಾ ನಾಡಿ= ಬೆನ್ನುಹುರಿ/spinal chord

▪️ಇಡಾ‌, ಪಿಂಗಲ ನಾಡಿ= ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲ ಭಾಗದ ಬೆನ್ನುಹುರಿ ನಾಡಿಗಳು

▪️ತಿರ್ಯಗ್ಗಾಮಿ ಧಮನಿಗಳು= peripheral nervous system

▪️ಧಮನಿ=Nerve impules, arterial flow

▪️ಹೃದಯ=ಹೃದಯ

▪️ಹೃದಯ(ರಸಧಾತುವಿನ ಮೂಲ)= portal system(mesentric veins to portal vein)

▪️ಸಿರಾ=ರಕ್ತನಾಳಗಳು

▪️ನೀಲ‌ಸಿರಾ=all veins and pulmonary arteries

▪️ಗೌರಿ ಸಿರಾ=All arteries and pulmonary veins

▪️ರೋಹಿಣಿ ಸಿರಾ=Microvessels, subcutaneous vessels

▪️ಗೌರಿ ಸಿರಾ= Functional part of portal system

▪️ಪುಪ್ಪುಸ=ಪುಪ್ಪುಸ

▪️ಯಕೃತ್=ಯಕೃತ್

▪️ಕ್ಲೋಮ=Pancreas? Can accept

▪️ಪ್ಲೀಹಾ=spleen

▪️ಅಂತ್ರ= ಕರುಳು

▪️ವೃಕ್ಕ=ಮೂತ್ರಪಿಂಡ

▪️ಬಸ್ತಿ=ಮೂತ್ರಕೋಶ

▪️ಗರ್ಭಾಶಯ=ಗರ್ಭಾಶಯ

▪️ಕುಕ್ಷಿ=ಗರ್ಭ ಧರಿಸುವ ಸ್ಥಳ, ಡಿಂಬನಾಳ, fallopian tube

▪️ಕುಕ್ಷಿ=ಉದರ
(ಕುಕ್ಷಿ‌ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲದರ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ, ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಜೀವಿಯ ಉಗಮ ಸ್ಥಾನ ಡಿಂಬನಾಳ. ಪ್ರತಿದಿನದ ಈ ಶರೀರದ ಉಗಮ‌ ಸ್ಥಾನ ಉದರ)

▪️ಶಿರ=ತಲೆ

▪️ಲಲಾಟ=ಹಣೆ

▪️ಭ್ರೂ=ಹುಬ್ಬು

▪️ಸ್ತಪನಿ=ಹಣೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗ, ತಿಲಕ ಇಡುವ ಸ್ಥಳ

▪️ನಾಸಿಕ=ಮೂಗು

▪️ನೇತ್ರ=ಕಣ್ಣು

▪️ಕರ್ಣ=ಕಿವಿ

▪️ಕಪೋಲ=ಕೆನ್ನೆ

▪️ಚಿಬುಕ=ಗದ್ದ, Chin

▪️ಗಲ=ಗಂಟಲು

▪️ಗ್ರೀವಾ=ಕುತ್ತಿಗೆ

▪️ಪೃಷ್ಟ=ಬೆನ್ನು

▪️ಕಟಿ=ಸೊಂಟ

▪️ಸ್ಫಿಕ್=buttock, ಅಂಡು

▪️ಊರು=ತೊಡೆ

▪️ಜಾನು=ಮಂಡಿ, knee

▪️ಜಂಘಾ=ಕಾಲುಗಳು, below knee

▪️ಗುಲ್ಫ=ankle joint

▪️ಪಾದ=ಪಾದ

▪️ಪಾದ ಪೃಷ್ಟ=ಪಾದದ ಮೇಲ್ಭಾಗ

▪️ಪಾದತಲ=ಪಾದದ ತಳ

▪️ಬಾಹು=ಕೈ

▪️ಶಾಖಾ=Limbs

▪️ಅಂಗುಲಿ=ಬೆರಳು

▪️ನಖ=ಉಗುರು

▪️ಪರ್ವ=ಬೆರಳು ಸಂಧಿ

▪️ಮಣಿಬಂಧ=wrist

▪️ಕೂರ್ಪರ=elbow

▪️ಕಕ್ಷ=shoulder

▪️ಉರ=ಎದೆ

▪️ಉದರ=ಹೊಟ್ಟೆ

▪️ನಾಭಿ=ಹೊಕ್ಕುಳ

▪️ಮೇಢ್ರ=ಶಿಶ್ನ

▪️ವೃಷಣ=testis

▪️ಯೋನಿ=ಯೋನಿ, ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜನನ ಸಂಸ್ಥಾನ

▪️ತ್ವಚೆ=ಚರ್ಮ, ರಸಧಾತು

▪️ಘ್ರಾಣ=ವಾಸನೆ, ಮೂಗು

▪️ಶಬ್ದ=ಶಬ್ದ

▪️ರೂಪ=ದೃಷ್ಟಿ

▪️ರಸ=ಸವಿ, ನಾಲಿಗೆ

▪️ವಾಕ್=‌ಮಾತು

▪️ಪಾಣಿ=ಹಸ್ತ

▪️ಪಾದ=ಕಾಲು

▪️ಪಾಯು=ಗುದ

▪️ಉಪಸ್ಥ=ಶಿಶ್ನ ಅಥವಾ ಯೋನಿ

▪️ಕೇಶ=ತಲೆ ಕೂದಲು

▪️ರೋಮ=ಮೈ ಕೂದಲು

▪️ಲೋಮ=axillary and pubic hairs

▪️ಶ್ಮಶೃ=ಮೀಸೆ, ದಾಡಿ

▪️ಪುರೀಷ=stool

▪️ಮೂತ್ರ=ಮೂತ್ರ

▪️ಸ್ವೇದ=ಬೆವರು

▪️ಸಿಂಘಾಣ=ಸಿಂಬಳ

▪️ಮಲ ಕಫ=ಉಗಿಯುವ ಕಫ

▪️ಮಲಪಿತ್ತ=ವಾಂತಿಯಿಂದ ಬರುವ ಪಿತ್ತ, colour of stool

▪️ಕಫ ದೋಷ= ಶರೀರದೊಳಗಿನ ಪೋಷಕ, ಅಂಟುಭಾಗ, ಸಂಬಂಧ ಬೆಸೆವ ಅಂಶ

▪️ಪಿತ್ತದೋಷ=ದ್ರವರೂಪದ ಅಗ್ನಿ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪಚನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

▪️ವಾತದೋಷ=ಚಲನೆಕಾರಕ ಅಂಶ, ಶರೀರದ ಸರ್ವಶಕ್ತ ಭಾವ.

▪️ರಸ ಧಾತು=ಶರೀರದ ಪೋಷಣಾ ಅಂಶ

▪️ರಕ್ತ ಧಾತು= ರಕ್ತ

▪️ಮಾಂಸ ಧಾತು= ಮಾಂಸ

▪️ಮೇದ ಧಾತು=ಶರೀರಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ಮೇದಸ್ಸು

▪️ಮೇಧಾ=ಬುದ್ಧಿ

▪️ಅಸ್ಥಿ ಧಾತು=ಮೂಳೆ

▪️ಮಜ್ಜಾ ಧಾತು=ಮಜ್ಜೆ

▪️ಶುಕ್ರ ಧಾತು=semen, sperms, ovum

▪️ಓಜ=ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಧಾತುಗಳ, ಅವಯವಗಳ ಸಾರಭಾಗ.

▪️ಜೀವ=ಜೀವಾತ್ಮ

▪️ಆತ್ಮ= ಪರಮಾತ್ಮ

ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಇವೆ,….. ಇಷ್ಟು ಸಾಕು.

ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ:
📞 8792290274
       9148702645

ವಿಶ್ವಹೃದಯಾಶೀರ್ವಾದವಂ ಬಯಸಿ

ಸರ್ವದಾ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ
 ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸರ್ವರದ್ದೂ ಆಗಲಿ
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

ವಿಶ್ವಹೃದಯಾರ್ಶಿವದಂ ಬಯಸಿ

-ಡಾ.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಡಂಬಳ
ATHARVA Institute of Ayurveda Research
Shimoga | Davanagere | Bengaluru | Kangra(H.P)

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!