ಜನನ ಪ್ರಮಾಣದೊಂದಿಗೆ ಮಗುವಿಗೆ ‘ಆಧಾರ್’ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಜನನ ಪ್ರಮಾಣದೊಂದಿಗೆ ಮಗುವಿಗೆ ‘ಆಧಾರ್’ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಮುಂಬರುವ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ,ದೇಶದ 16 ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಗುವಿನ ಜನನದೊಂದಿಗೆ ಯುಐಡಿಎಐಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಗುವಿನ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಮಗುವು 5 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 15 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ದಾಟಿದಾಗ, ಅವನು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಳು ಮತ್ತು ಐರಿಸ್ ಅನ್ನು ಆಧಾ‌ರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಯುಐಡಿಎಐನಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು 10 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ, 5 ವರ್ಷದವರೆಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಂತರ, ಮಗುವು 5 ಮತ್ತು 15 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ದಾಟಿದಾಗ, ಅವನು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಐರಿಸ್ ನಂತಹ ಗುರುತಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು.

News by Raghu Shikari-7411515737

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!